#prepper

Förvaring av drivmedel: En guide för preppers

Förvaring av drivmedel: En guide för preppers

Förvaring och säkerhet En av de viktigaste aspekterna av att vara en förberedd prepper är att säkerställa att du har tillgång till nödvändiga resurser när du behöver dem som mest. En av dessa kritiska resurser är drivmedel, genom att ha en strategisk plan för lagring och förvaltning av ditt drivmedel kan du säkra din självständighet under en kris. Varför förvara drivmedel? Drivmedel är avgörande f…

Visa hela inlägget
Nödvändighet av kommunikationsplaner i krissituationer

Nödvändighet av kommunikationsplaner i krissituationer

I en värld där vi är beroende av moderna kommunikationsmedel som mobiltelefoner och internet, kan en allvarlig kris snabbt göra oss smärtsamt medvetna om våra svagheter. Detta blir särskilt klart när dessa nätverk inte längre är tillgängliga. Att skapa en robust kommunikationsplan för krissituationer är avgörande för alla preppers. Varför är en kommunikationsplan viktig? Under en kris kan situatio…

Visa hela inlägget
Att säkra vattenförsörjningen: En preppers guide till rent vatten

Att säkra vattenförsörjningen: En preppers guide till rent vatten

Vatten är grunden för allt liv, och dess betydelse kan inte nog understrykas i en prepping-kontext. Att ha tillgång till rent och säkert dricksvatten kan vara skillnaden mellan överlevnad och katastrof i händelse av en kris. Idag ska vi utforska olika metoder för att säkra och rena vatten, praktiska tips för förvaring samt hur du kan säkerställa att ditt vatten är säkert att dricka. Metoder för va…

Visa hela inlägget
Förberedelser för långvariga strömavbrott

Förberedelser för långvariga strömavbrott

I vår alltmer uppkopplade värld blir strömavbrott ett allt mer påtagligt och utmanande problem. Ett utdraget strömavbrott kan ha dramatiska konsekvenser för vår vardag; allt från att mat i frysen förstörs till att vi blir avskurna från kommunikationsmedel. För en prepper är förberedelse nyckeln till att inte bara överleva, men också för att bibehålla en hög livskvalitet under dessa svåra tider. Fö…

Visa hela inlägget
Säkerhetsstrategier för din bostad under en kris

Säkerhetsstrategier för din bostad under en kris

När en kris inträffar är din bostad inte bara en fristad utan också en grundpelare för din och din familjs överlevnad och säkerhet. I detta inlägg kommer vi att dyka ner i olika strategier för hur du kan maximera säkerheten i ditt hem under osäkra tider. Oavsett om det handlar om naturkatastrofer, långvariga strömavbrott eller andra samhällsstörningar, är det viktigt att vara redo. Fönster och dör…

Visa hela inlägget
Survival skills: Konsten att göra upp eld utan tändstickor eller tändare

Survival skills: Konsten att göra upp eld utan tändstickor eller tändare

I en överlevnadssituation är förmågan att göra upp eld en av de mest grundläggande och värdefulla färdigheterna du kan ha. Att göra upp eld kan ge värme, rena vatten genom kokning, möjligheten att laga mat, skydd mot vilda djur och signalera för hjälp. I detta inlägg kommer vi att gå igenom olika tekniker för att göra upp eld utan att använda moderna hjälpmedel som tändstickor eller tändare. Varfö…

Visa hela inlägget
Grunderna i första hjälpen: Vad varje prepper bör veta

Grunderna i första hjälpen: Vad varje prepper bör veta

På Krisredo, tror vi på att vara förberedd för alla situationer, och att ha grundläggande första hjälpen kunskaper är ovärderlig i en nödsituation. Första hjälpen kan göra skillnaden mellan liv och död innan sjukvårdspersonal anländer. Nedan ger vi de grundläggande principerna i första hjälpen som varje prepper bör känna till. 1. Säkra platsen Det första steget i första hjälpen är att säkerställa …

Visa hela inlägget